ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลบ้านพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

(Housingwelfare)

ค้นหา  | หน้าแรก   
 
» หน้าแรก
» ความเป็นมา
» ค้นหาบ้านพัก (ว่างรอการจัดสรร)
» ขั้นตอนและคำแนะนำ
» เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
» คำสั่งคณะอนุกรรมการ
» Download (เอกสาร)
» Facebook งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
» Facebook มหาวิทยาลัยแม่โจ้
» สถิติข้อมูล (กราฟ)
» ผู้ดูแลระบบ

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์<<<

ชื่อข่าว 

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย / ทั่วไป     >>>(กรุณา คลิ๊กเมาส์ปุ่มขวา เพื่อแสดงข้อมูล) <<<
 
งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053 – 873131-8  โทรสาร : 053 - 873130