ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลบ้านพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

(Housingwelfare)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ความเป็นมา
» ค้นหาบ้านพัก (ว่างรอการจัดสรร)
» ขั้นตอนและคำแนะนำ
» เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
» คำสั่งคณะอนุกรรมการ
» Download (เอกสาร)
» Facebook งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
» Facebook มหาวิทยาลัยแม่โจ้
» สถิติข้อมูล (กราฟ)
» ผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาบ้านพัก (ว่างรอการจัดสรร)


คลิ๊กที่ชื่อบ้านพัก (ว่างรอการจัดสรร) เพื่อดูรายละเอียด  
12
ลำดับชื่อบ้านพักบ้านเลขที่ห้องชั้นสถานะ (ผู้พักอาศัย)
1 63/88 1 ชั้น 1 - ว่างรอจัดสรร 1 ห้อง
2 63/88 2 ชั้น 1 - ว่างรอจัดสรร 1 ห้อง
3 63/115 2 ชั้น 3 - ว่างรอจัดสรร 1 ห้อง
4 63/119 2 ชั้น 1 - ว่างรอจัดสรร 1 ห้อง
5 63/120 2 ชั้น 1 - ว่างรอจัดสรร 1 ห้อง
6 63/139 2 ชั้น 1 ว่างรอจัดสรร
7 63/140 2 ชั้น 1 ว่างรอจัดสรร
8 63/145 1 ชั้น 1 ว่างรอจัดสรร
9 63/145 2 ชั้น 1 ว่างรอจัดสรร
10 63/159 2 ชั้น 2 ว่างรอจัดสรร
11 63/163 1 ชั้น 2 ว่างรอจัดสรร
12 63/163 2 ชั้น 2 ว่างรอจัดสรร
13 63/164 2 ชั้น 2 - ว่างรอจัดสรร 1 ห้อง
14 63/168 2 ชั้น 2 - ว่างรอจัดสรร
15 63/180 1 ชั้น 3 - ว่างรอจัดสรร 1 ห้อง
      
12
       
งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053 – 873192 โทรสาร : 053 - 873193