ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลบ้านพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

(Housingwelfare)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ความเป็นมา
» ค้นหาบ้านพัก (ว่างรอการจัดสรร)
» ขั้นตอนและคำแนะนำ
» เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
» คำสั่งคณะอนุกรรมการ
» Download (เอกสาร)
» Facebook งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
» Facebook มหาวิทยาลัยแม่โจ้
» สถิติข้อมูล (กราฟ)
» ผู้ดูแลระบบ
 
       
งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053 – 873192 โทรสาร : 053 - 873193